Festsanger

Festsanger

Festsanger – enten det gjelder sanger til bryllup, fødselsdag eller konfirmasjon – skal bidra til god stemning blant gjestene og aller helst framkalle latter. Skal du skrive festsanger, er det viktig at du tør å slippe deg litt løs.

Gjestene liker litt frekke og morsomme sanger til fest, da gjerne med brodd. Men det forhindrer ikke at man også kan flette litt seriøse momenter inn i festsangen.

Du kan enten skrive sang selv, eller du kan kontakte en profesjonell skribent. Vi på 1001 Sang skriver både taler og sanger til fest, så du er velkommen med en bestilling!

gitar1

Melodien må fungere som allsang!

Helst litt driv over melodien.

Velg en melodi som de mest sangglade er kjent med.

Lange verselinjer er lettere å dikte til.

To og to linjer bør rime.

syngfugler

Melodier

Velg en melodi som fungerer som allsang. Mange nydelige melodier er ikke gode som allsanger!!

Velg en melodi som det er litt driv over. Langsomme melodier blir ofte enda langsommere når de synges av flere. Dette gjelder spesielt når det ikke er akkompagnement.

Tenk på gjestene når du velger melodi! Husk at det er ikke så mange melodier som både lillegutt og oldemor kan. Ofte er det de «godt voksne» som er mest sangglade, så det er kanskje dem du skal tenke mest på når du skal velge melodi til selskapssangen.

Melodier som er allemannseie, er det få av. Dersom du har akkompagnement, kan du ta en sjanse. Ellers er det tryggest å velge en ”safe” melodi, selv om du synes at den er kjedelig.

Velg melodier som har lange verselinjer. Da kan du få sagt ganske mye før du igjen må tenke på at sangen skal rime.

Velg melodier som har to og to linjer som skal rime. Dersom annenhver linje skal rime, føles det vanskeligere enn om to påfølgende linjer skal rime. Unngå melodier som har tre linjer som skal rime. Eks.: Jeg har en tulle med øyne blå der 1., 2. og 5. linje skal rime med hverandre.

Gjør en test

La andre synge gjennom sangen slik at du får høre hvilke partier som evt. er vanskelige å synge.

Gode melodier: Teddybjørnens vise, Vi har ei gammal tante, Tante Sofies vise, Gøy på landet, Bamsens fødselsdag, Jungelvisa.

Bruk melodi med lange verselinjer

Synonymordbok for å finne erstatningsord

Rimordbok for å finne ord som rimer
Når du begynner å skrive

Gode hjelpemidler er synonymordbok og rimleksikon.

Jobber du i Word, kan du holde shift-knappen (den du trykker ned når du skal skifte mellom store og små bokstaver) nede mens du trykker på F7. Da får du en liste over ord du kan bruke i stedet for det ordet som markøren står på.

Rimordbok kan du kjøpe i bokhandelen.

Stokk om på ordene

Stokk gjerne om på ordene for å få et bedre rimord på slutten.

Eks.: «Vi dro på hytta veldig ofte, og vi koste oss».
Her er det ikke lett å finne et ord som rimer på «oss». (Utenom «sloss», men det er kanskje ikke akkurat det vi gjorde på hytta! : )

Her kan vi stokke om på ordene og skrive:

  • Vi dro på hytta veldig ofte, koste oss svært der. 
  • På hytta var det koselig, og vi dro ofte dit.
  • På hytta var det koselig, og vi dit ofte dro. 
  • På hytta var det koselig og ofte vi der var.

Mulighetene er mange - det er bare å prøve seg fram.

Sanger kan gjerne ha en «rar» ordstilling

Det viktigste er at sangen ikke halter

Sett gjerne inn småord som «jo, så, da» 

Småord

Du vil for eksempel si:

«I dag har vi en kjempefest for far er 70 år».

Her er det mulig å fjerne ordet «en», samtidig som det er mulig å sette inn ordet «så».

«I dag så har vi kjempefest, for far er 70 år».

Prøv deg fram og sett gjerne inn småord som «jo, så, da» o.l.

Tell stavelser

Tell gjerne stavelser i originalsangen for å forsikre deg om at din festsang har riktig antall stavelser i verselinjene.

Mange som bruker «Musevisa» bommer på dette, men det går oftest greit!

Men husk – det er ingen som forventer at du har en feilfri festsang! Noen ganger kan det faktisk bli ganske morsomt å synge en festsang som ikke er helt perfekt.

Ingen forventer en feilfri festsang!

synger4

For spesielt interesserte

Festsanger – feil som ofte gjøres
Eksemplene er hentet fra virkeligheten

Antall stavelser på linjen avviker fra originalen.
Tips: Tell antall stavelser på linjen i originalteksten
og foreta en sammenlikning.

Du må legge trykk på feil stavelse
Mel. Bamsens fødselsdag, 3dje linje

"I kirken har de her i dag".
Her må man legge trykket på andre stavelse,
i stedet for på første, som i originalen. (Kjære snille bamsen vår)

Hvileskjær
Mel. Per Spelemann, 4de linje
Her har man brukt 10 istedet for 11 stavelser.
Mitt hje-erte banker så hoppende glad.
Bedre:
Mitt hjerte – det banker så hoppende glad
eller
og hjertet mitt banker så hoppende glad.

Siste stavelse rimer ikke
Mel. Bamsens fødselsdag, 3dje og 4de linje

I kirken har de her i dag
høyt og tydelig sagt "ja".
Bedre:
Her i kirken begge ga
høyt og tydelig sitt "ja".

Omvendt ordstilling der det ikke er nødvendig
Mel. Teddybjørnens vise

"For mor og far en solstråle du er på livets vei"
Bedre:
En solstråle for mor og far er du på livets vei
eller
En solstråle for mor og far du er på livets vei

Mel. Kjærlighetsvisa, 6te linje
I brudekjole flott har du nå knelt
Bedre:
" I brudekjolen din har du nå knelt"
eller
"I yndig brudekjole har du knelt"

Bruk av "ei" i stedet for "ikke" 
Mel. Bamsens fødselsdag, 2dre linje

Om om ei alle kjenner alle, spiller ingen rolle.
Bedre:
Om ikke alle kjenner alle, spiller ingen rolle.

Noen ganger er det nødvendig å bruke "ei"
eller ha omvendt ordstilling, men det bør
ikke benyttes for ofte, etter min mening.

note1