Tale fra brudgom til brud

Brudgommens tale

Det stilles store forventninger til denne talen, da dette regnes som en av hovedtalene.


Denne talen skal både være en tale til svigerfamilien, såvel som en tale til bruden. En slik tale skal helst inneholde både litt fleip og litt alvor.

– Hva vil du formidle om bruden til gjestene?

– Hva ønsker du å formidle av gode ord til bruden?

Fortell foreldrene om hvor flott datter de har

1001-BrKM-M_lofte_1

Ønsker du å  være morsom?

Dersom du ønsker å formidle dine følelser, kan det for mange føles litt klampt. For å lette litt på stemningen, kan du si noe som får gjestene til å le.

Når du skal være morsom, er det flott om du klarer å bruke litt selvironi. Bruden kan også ertes litt for sine særegenheter, men her må du tenke på hvor mye hun vil tåle av fleip og erting.

Innhold

Når du skal tale til bruden, er det viktig å tenke på at du kan bli veldig lett rørt i en slik stund. Det er ofte ikke før du står framfor forsamlingen at du kjenner at følelsene strømmer på. Ord som i utgangspunktet ikke var tenkt å virke rørende, kan plutselig bevirke at tårene pipler ut av øyekroken.

For å unngå dette, er det viktig at du tenker gjennom hvor sterke følelser du ønsker å formidle til bruden i bryllupet. Noe passer det best å ta på kammerset, men her er vi forskjellige.

Uansett bør du også krydre talen med lystige replikker eller historier, slik at stemningen løsner litt.

Dersom du synes det er vanskelig å holde en vanlig tale, kan talen lages på rim eller som en fortelling eller et eventyr.

Du blir lett rørt i en slik situasjon

Tenk over om du klarer å formidle sterke følelser i en slik situasjon

Man kan ikke både tale vel og lenge. – Peder Syvfugler_1

Lengde på talen

En bryllupstale bør ikke være på mer enn 1 1/2 A4-side med mange avsnitt, gjerne kortere. Det er viktig å snakke sent slik at gjestene får meg seg poengene, og klarer du å korte talen ned til 1 side med mange avsnitt, er det bra!


President Wilson ble engang spurt om hvor lang tid det tok ham å forberede seg til et ti-minutters innlegg. Han svarte: To uker. Hvor lang tid behøver De så til å forberede en times foredrag? Han svarte: En uke. Og om De skal tale i to timer? Han svarte: Da kan jeg begynne med det samme.